Ruth Curtis (Okehampton) won the £250 Smyths Toys Gift Card!